De två kanske vanligaste fiskesätten i Sverige är kastfiske och mete. Det är relativt billiga fiskemetoder och de kan både användas för sport, för nöje och för att skaffa mat till hushållet. Men hur går fiskemetoderna egentligen till och vad ska man tänka på för att få fisk?

Hur fiskar man kastfiske?

Om man vill kastfiska har man ett kastspö med lång, upprullad lina. Man för spöt bakåt, över axeln. Sedan gör man en kastande rörelse framåt samtidigt som man släpper på linan. Draget kommer att hamna i vattnet flera meter längre ut. Man bör sedan låta det sjunka något innan man börjar veva in det. På så sätt hinner fisken uppfatta draget. Det är dock viktigt att det inte åker för långt ner så att draget fastnar i sjögräs eller bland stenar på botten. Om man får napp måste man ta det lite försiktigt när man vevar in. Det finns annars en risk att linan går av eller att fisken släpper.

Hur metar man?

Vid mete har man ett rakt spö med en lång lina. Linan är fäst vid spöts ände och i linans slut finns en krok med agn samt ett flöte. Man släpper i kroken och flötet i vattnet och så väntar man helt enkelt tills en fisk nappar. Det märker man tydligast när flötet börjar sänka sig under vattenytan. När det nappar är det dags att höja spöt. Man drar sedan spöet in mot grundare vatten, gärna så att man kan fånga fisken i en håv. Ett annat alternativ är att man helt enkelt drar upp fisken på land, för att ta hand om den där.

Vilka regler finns det för fisket?

I nästan alla vatten får man meta. Det är dock inte så att man får kastfiska överallt. De aktuella reglerna står skrivna i informationsmaterial om vattendragen, samt i regel på informationstavlor i närheten av fiskeplatserna. Det kan också finnas speciella regler för användning av båtar samt motorer i vattnet. Tänk också på att du kan behöva fiskekort för att få fiska.

Olika agn för mete

När man metar finns det flera saker man kan sätta på kroken. Det vanligaste är daggmask och metmask men det går också att meta med majs och bröd om man så vill.

Välja rätt drag

Inom kastfiske använder man drag istället för agn och de finns i väldigt många olika varianter och storlekar. Vilket drag man ska välja beror på var och vad man ska fiska. För störst chans att få fisk bör man läsa på en del om de olika dragen innan man ger sig ut.

Välja rätt plats att meta på

När man ska meta behöver man komma ut på vatten som är lite djupare. Det är svårt att meta när man står på en strand till exempel. Att ställa sig på en bro eller brygga som inte är för högt upp över vattnet kan dock fungera.