Emån – med flugspö längs världens förnämsta havsöringsvatten

Emån – med flugspö längs världens
förnämsta havsöringsvatten

 

emanbok

Under det sista året har jag arbetat intensivt med en bok om Emån med ovanstående titel. Boken, är indelad i 15 kapitel och handlar framför allt om sportfisket i Emån, som betraktas som ett av det allra förnämsta fiskevatten i världen. Detta främst tack vare en unik stam av havsöring, med individer som räknas till de allra största och grövsta i hela världen.

Mig veterligen har det inte tidigare publicerats något allsidigt verk om Emån trots att det finns mycket att berätta. Längs Emån finns långtgående sportfisketraditioner, framför allt vid Ems fiskesträcka där det alltsedan 1900-talets början förs en intressant fångststatistik över havsöringen. Denna statistik och annan kuriosa har jag blandat med egen statistik, samlat under drygt 25 års fiske längs Emån.

Ytterligare två sträckor med organiserat havsöringsfiske, Emsfors och Fliseryd, finns med i boken liksom en mer ingående beskrivning av Emån som ett strömvatten, från källorna till havet. Vidare redogör jag för emåöringens biologi, vandringsmönster och beteenden. Jag belyser kulturpåverkan och sportfiskets historik, jag berättar om egna och andra Emfiskares upplevelser.

En utförlig presentation av de äldre, speciellt för Emån, skapade Emflugorna plus några moderna varianter finns med. Profiler vid ån som Gustaf Ulfsparre, Göran Ulfsparre, Stig Nilsson, ”Olle-Spik” m.fl. kommer till tals. Boken innehåller också utdrag och foton från de material som Gustaf Ulfsparre en gång i tiden påbörjade, men tyvärr aldrig hann avsluta under sin levnad. Där finns mycket spännande läsning!

Beträffande illustrationer har jag haft förmånen att fritt få disponera alla de bilder som genom åren samlats på Ems Herrgård, bl.a. en hel del svartvita foton från seklets början, som jag blandar med mina egna färgbilder, sammantaget mer än hundratjugo bilder. Vidare finns kartor över Emåns olika sportfiskesträckor samt en poolbeskrivning över Em med detaljerade fiskeanvisningar för varje enskild pool. Naturligtvis skriver jag också om fiske- och kastteknik mm.

Jag har valt att ge ut boken som ett privattryck, inte minst för att ha full kontroll över format, illustrationer, formgivning och disposition. Bokens omfång är 208 sidor, genomgående tryckt i fyrfärg och inbunden. Förord av Göran Ulfsparre på Em och inledning av konstnären och tillika ”gamle Emfiskaren”, Rolf Smedman. Etablerade proffs har hjälpt mig med produktionen där formgivningen görs av Werner Schmidt. För bokens illustrationer och kartor svarar välkände konstnären Thommy Gustavsson från Örebro.